Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Εγκατάσταση προσφύγων - Γραφείο Κιλκίς

Εγκατάσταση προσφύγων - Γραφείο Κιλκίς


Εγκατάσταση προσφύγων - Γραφείο Κιλκίς


Η ΕΑΠ εγκατέστησε 9.836 προσφυγικές οικογένειες / 34.503 άτομα σε 139 οικισμούς (συνοικισμούς). Σε 131 από τους οικισμούς αυτούς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως αμιγώς προσφυγικοί, εγκαταστάθηκαν 9.523 οικογένειες / 32,295 άτομα. Σε 8 μικτούς οικισμούς (γηγενών και προσφύγων) εγκαταστάθηκαν 583 οικογένειες / 2.208 άτομα.
παλαιά ονομασία
μετονομασία
οικογένειες
άτομα
σύνθεση
Αατλή
Καβαλάρης
70
204
προσφυγικό
Ακίνδζαλή
Μουριές
60
257
μικτό
Αλέξια

76
218
προσφυγικό
Αλή Χοτζαλάρ
Μικρόκαμπος
157
585
προσφυγικό
Αμπάρ Κιόι
Μάνδρες
125
412
προσφυγικό
Άνω Αποστολάρ
Άνω Απόστολοι
125
411
προσφυγικό
Άνω Γκιρμπάς
Άνω Σούρμενα
83
296
προσφυγικό
Άνω Θεοδωράκι

35
103
προσφυγικό
Αρμουτσή
Μεγάλη Βρύσις
121
452
προσφυγικό
Αρμπούρ
Κορωνούδα
121
438
προσφυγικό
Ασικλή
Λεβεντοχώρι
52
161
προσφυγικό
Αχτσέ Κλησέ
Κολχίς
46
155
προσφυγικό
Βαϊσλή
Βαγιά
14
59
προσφυγικό
Βλαδάγια
Ακρίτας
86
293
προσφυγικό
Βυρλάν
Αναβρυτό
84
319
προσφυγικό
Γενή Κιόϊ
Ελευθεροχώρι
66
182
προσφυγικό
Γενή Μαχαλέ
Καπνοχώρι
17
49
προσφυγικό
Γενή Μαχαλέ
Λειψίδριον
41
143
προσφυγικό
Γιααπλή
Χωριουδάκι
4
14
προσφυγικό
Γιαγτσιλάρ
Ξυλοκερατιά
79
330
προσφυγικό
Γιάννες
Μεταλικό
145
407
προσφυγικό
Γιαρδεμλή
Αμυγδαλιές
15
49
προσφυγικό
Γκεφσεκλή
Ρεματιά
16
63
προσφυγικό
Γκιολ Όμπαση
Πικρολίμνη
42
156
προσφυγικό
Γκόλα
Κορυφές
60
188
προσφυγικό
Γραμμάτινα
Ευκαρπία
158
548
προσφυγικό
Δαγ Χότζα Μαχαλά
Αργυροχώρι
1
3
προσφυγικό
Δαουτλή
Αμπελοχώρι
33
97
προσφυγικό
Δαουτλή ή Δουρασανλή
Δαφνοχώρι
39
155
προσφυγικό
Δερβισλή
Προμαχών
3
12
προσφυγικό
Δημόντζα
Άγιος Χαράλαμπος
28
78
προσφυγικό
Δόκοσλος
Απιδιά
4
17
προσφυγικό
Δουρασανλή
Μεσσιανόν
56
193
προσφυγικό
Δουργουτλή
Κεαρασιές
14
41
προσφυγικό
Δουργουτλή
Νίγδη
3
7
προσφυγικό
Δουρμουσλή
Κοίλωμα
6
18
προσφυγικό
Δουρμπαλή
Σύνορον
11
39
προσφυγικό
Δραγομίρ
Βαφειοχώρι
117
478
μικτό
Ελεζλή
Καλό Λειβάδι
9
33
προσφυγικό
Ενδεζεκλή
Καστανούντα
9
32
προσφυγικό
Ερεσελή

92
333
προσφυγικό
Ερτσελή
Αλεξάνδρα
17
68
προσφυγικό
Ηράκλεια
Κορομηλιές
131
388
προσφυγικό
Ινανλή
Ακροποταμιά
38
116
μικτό
Καβακλή
Πέρινθος
31
123
προσφυγικό
Καμπερλή
Ψηλό Χωριό
3
9
προσφυγικό
Καρά Αμετλή
Κοιλάδι
18
56
προσφυγικό
Καρά Παζαρλή
Αγορά
19
77
προσφυγικό
Καραδζά Κιόι
Βάλτοι
180
702
προσφυγικό
Καραλή
Συκαμινιά
37
171
προσφυγικό
Καραμαχμουτλή
Μαυροπλαγιά
44
179
προσφυγικό
Καραμπουρνάρ
Μαυρονέριον
135
445
προσφυγικό
Καρατσαλή
Καλλιρόη
18
69
προσφυγικό
Καρλόβασι
Κρητικά
29
127
προσφυγικό
Κασιμλή
Χειμάδιον
25
97
προσφυγικό
Κάτω Γκιρμπάς
Κάτω Σούρμενα
86
285
προσφυγικό
Κάτω Θεοδωράκι

104
358
προσφυγικό
Κάτω Μαμουτλή
Μικρομηλιά
10
39
προσφυγικό
Κεπεζδελή
Κυπαρίσσια
11
28
προσφυγικό
Κιλινδίρ
Καλίνδρια
96
366
μικτό
Κιλκίς

1679
6433
προσφυγικό
Κιουλεμενλή
Ακροχώρι
5
19
προσφυγικό
Κιουλεμενλή
Λιθωτό
25
86
προσφυγικό
Κιουρκιούτ
Τέρπυλλος
239
848
προσφυγικό
Κιουρμιουρδζή
Κυδωνοχώρι
9
26
προσφυγικό
Κίρετς
Χορήγι
133
453
προσφυγικό
Κιρμπασέλ
Καστανιές
177
572
προσφυγικό
Κολιμπαλάρ
Πλαγιοχώρι
23
62
προσφυγικό
Κουζ Μαχαλέ
Ριζοβούνι
4
16
προσφυγικό
Κούσοβον
Κοκκινιά
65
249
προσφυγικό
Κράσταλη
Κορώνα
32
91
προσφυγικό
Λέλοβον
Άγιος Αντώνιος
68
208
προσφυγικό
Μαρσαλή
Πεύκη
16
54
προσφυγικό
Μελάφτσα
Ηλιόλουστο
78
252
μικτό
Μουζδερέκ
Μελισσουργειό
53
177
προσφυγικό
Μουράφτσα
Αντιγόνεια
96
366
προσφυγικό
Μουρσαλή
Αμπελόφυτο
11
34
προσφυγικό
Μουσγαλή
Κλειστόν
5
18
προσφυγικό
Μουτούλοβον
Μεταξοχώρι
63
198
προσφυγικό
Μπαϊσλή
Πανόραμα
8
24
προσφυγικό
Μπας Μαχαλέ
Κεφαλοχώρι
19
50
προσφυγικό
Μπασανλή
Διάσελον
15
43
προσφυγικό
Μπουλαμασλή
Ακακιές
25
93
μικτό
Μπρες
Ακρολίμνιον
19
81
προσφυγικό
Μύροβον
Ελληνικό
32
124
προσφυγικό
Νέο Αβρέτ Χισάρ
Νέον Γυναικόκαστρον
178
608
προσφυγικό
Νέο Αποστολάρ
Κάτω Απόστολοι
131
482
προσφυγικό
Οντουλού
Ανηφοριά
16
50
προσφυγικό
Οτμανλή
Άγιος Παύλος
20
46
προσφυγικό
Ουζούν Μαχαλέ
Μακρυχώρι
6
17
προσφυγικό
Ουλασλή
Λαγκαδάκι
11
37
προσφυγικό
Ουσουζλή Μαχαλέ
Πλαγιές
130
492
προσφυγικό
Παλαιό Αβρέτ Χισάρ
Παλαιόν Γυναικόκαστρον
111
352
προσφυγικό
Παληογλαρή
Μελισσώνας
11
27
προσφυγικό
Παπράτ
Ποντοκερασιά
104
348
προσφυγικό
Πεΐκοβον
Άγιος Μάρκος
60
194
προσφυγικό
Πέρνοβα
Αγία Αικατερίνη
27
87
προσφυγικό
Πλάνιτσα
Φύσκα
92
318
προσφυγικό
Πόποβον
Μυριόφυτον
91
429
προσφυγικό
Πόρτσαλη
Μαυροβούνι
10
34
προσφυγικό
Ποταρός
Δροσάτο
151
577
μικτό
Ποτερές
Αγία Κυριακή
67
236
προσφυγικό
Ραγιάν
Βάθη
99
314
προσφυγικό
Ράμνα
Μονολίθι
47
165
προσφυγικό
Ραχμανλή
Αντιγόνη
18
62
προσφυγικό
Ρόμποβον
Ροδώνας
60
261
προσφυγικό
Σαβδζαλή
Πλατανιές
17
56
προσφυγικό
Σαπανδζαλή
Λευκόχωμα
12
38
προσφυγικό
Σαρή Γκιολ
Κρηστών
171
511
προσφυγικό
Σαρή Δογανλή
Πετράδες
22
94
προσφυγικό
Σαρή Κιόι
Ποταμιά
78
290
προσφυγικό
Σεβενδεκλη
Επτάλοφον
31
119
προσφυγικό
Σεκερλή
Ζαχαράτο
64
213
προσφυγικό
Σεραϊλή
Παλατιανόν
20
65
προσφυγικό
Σερεμετλή
Φανάρι
45
165
προσφυγικό
Σερσεμλή
Ξερόβρυση
82
230
προσφυγικό
Σερτζελή
Σπουργίτης
30
109
προσφυγικό
Σέσλοβον
Σεβαστόν
68
257
προσφυγικό
Σιβρί
Βουνοχώρι
10
29
προσφυγικό
Σιδηροδρομικός Σταθμός Δοϊράνης

15
63
προσφυγικό
Σνέφτσα
Κεντρικό
98
365
προσφυγικό
Σούρλοβον
Αμάραντα
141
531
προσφυγικό
Στρέζοβον
Αργυρούπολις
78
262
προσφυγικό
Τσααλή
Μικρόβρυσι
43
177
προσφυγικό
Τσιγούντζα
Μεγάλη Στέρνα
124
445
προσφυγικό
Τσιδεμλή
Μεταμόρφωσις
107
416
προσφυγικό
Τσιφλιδζίκ
Αμπελούδια
18
69
μικτό
Τσομλεκδζή
Διπόταμον
100
324
προσφυγικό
Τσοραπλή
Αγγελόκαστρον
17
56
προσφυγικό
Φαναρλή
Τριπόταμον
23
85
προσφυγικό
Χαδζόγλου
Ψυχρόβρυση
12
55
προσφυγικό
Χαϊδαρλή

110
443
προσφυγικό
Χαμζαλή
Μυρτιά
14
46
προσφυγικό
Χασάνοβα ή Χασάν Όμπαση
Πεδινόν
192
123
προσφυγικό
Χατζή Γιουνιούς
Σταυροχώρι
121
449
προσφυγικό
Χατζή Ογλού Όμπαση
Ποντολείβαδον
33
143
προσφυγικό
Χέρσοβον
Χέρσον
202
687
προσφυγικό
Χόδζα Ογλαρή
Κυδωνιά
11
34
προσφυγικό
Χότζα Μαχαλέ
Παρόχθιον
33 

110
προσφυγικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου